Ametite kuupalgad

Ametite kuupalgad

Rakenduses näidatakse Eesti rohkem esindatud ametirühmade töötajate arvu ja brutokuupalka. Töötajate arv on esitatud perioodi lõpu seisuga. Brutopalka näidatakse ameti ja töökoha asukoha järgi kogu perioodi kohta.

Valikuaknas saab ametit otsida ametinimetuse järgi. Akna tühjendamiseks tuleb seal märgitud ametinimetus kustutada.

mediaanpalk

töötavaid mehi

töötavaid naisi

Loading...

Selgitused

Loading...

Selgitused

Loading...

Selgitused