Ametite kuupalgad 2019

Ametite kuupalgad 2019

Rakenduses näidatakse Eesti rohkem esindatud ametirühmade töötajate arvu ja brutokuupalka aastal 2019. Töötajate arv on esitatud seisuga 31.12.2019. Brutopalka näidatakse ameti ja töökoha asukoha järgi kogu 2019. aasta kohta.

Valikuaknas saab ametit otsida ametinimetuse järgi. Akna tühjendamiseks tuleb seal märgitud ametinimetus kustutada.

mediaanpalk

töötavaid mehi

töötavaid naisi

Loading...

Selgitused

Loading...

Selgitused

Loading...

Selgitused